Csoportos órák           Ingyenes pilates videók            Online órák             Személyi edzés

ADATGYŰJTÉSI NYILATKOZAT


 

Adatkezelő

 Nagy Nikolett e.v. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 25., adószám: 60968513-1-33)

Adatgyűjtés

Az adatkezelő tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez regisztráció szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Az adatkezelő ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, számlázáshoz használja fel.

Regisztráció-Vásárlás-Leiratkozás

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával, illetve a kapcsolódó négyzetek kipipálásával kijelenti, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Regisztrálónak/Felhasználónak/Vásárlónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, szállítási cím stb. a honlapon található űrlapok bármelyikén megadja.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni.
Bármilyen feliratkozással (lásd fent) a Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím személyes használatú, lévén hogy a weboldal információi csak magánszemélyeknek szólnak és kizárólag ilyen érdeklődésre tarthatnak számot.
Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait, illetve a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Küldött levelek típusai

A regisztráció/szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokat listákban tároljuk és kezeljük, és a listáknak megfelelő tartalmú leveleket küldünk.

Kapcsolatfelvétel
Az üzenetről értesítést kapunk, amelyre egy gmail-es email címről érkezik a válaszüzenet. 
Nincs szükség leiratkozásra

Online csoportos órák/próbaverzió
Kiküldött levelek: Regisztrációt visszaigazoló email, amelyben a regisztráló segítséget kap a videók eléréséhez és tájékoztatást a szolgáltatás érvényességi idejéről. 
A szolgáltatlás lejárta után, amennyiben nem történik ismételt előfizetés a regisztráló adatai törlésre kerülnek.
 
Online csoportos órák/előfizetés
Kiküldött levelek: Az előfizetés tényét visszaigazoló email, számlát tartalmazó levél, amelyben az előfizető segítséget kap a videók eléréséhez és tájékoztatást előfizetésének érvényességi idejéről. 
Az előfizetés lejárta után, amennyiben nem történik újabb előfizetés az előfizető adatai törlésre kerülnek.
 
Pilates videók/előfizetés
Kiküldött levelek: Az előfizetés tényét visszaigazoló email, számlát tartalmazó levél, amelyben az előfizető segítséget kap a videók eléréséhez és tájékoztatást előfizetésének érvényességi idejéről. 
Az előfizetés lejárta után, amennyiben nem történik újabb előfizetés a jelenkező adatai törlésre kerülnek. 
 
Tanfolyamok/Workshopok/Események
Kiküldött levelek: A soron következő tanfolyam időpontjáról küldött értesítés. A megrendelés/vásárlás tényét visszaigazoló email, amelyben a jelentkező tájékoztatást kap a tanfolyam/workshop részleteiről. 
A soron következő tanfolyam időpontját tartalmazó email alján lehetséges a további értesítésekről való leiratkozás. 
 

Adatkezelés

 • A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, számlázási név, a regisztráció időpontja, az előfizetés érvényességi ideje
 • Az érintettek köre: A szolgáltatást igénybevevők
 • Az adatgyűjtés célja: A szolgáltatások teljesítése, az abból származó díjak számlázása
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatok kezelése kizárólag a szolgáltatás igénybevételének ideje alatt áll fent, azt követően törlődnek.
 • Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása
 • Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye:
  Nagy Nikolett (Székhelye: 2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 25., adószám: 60968513-1-33)
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
  • Előzetes tájékozódáshoz való jog (ezen nyilatkozat alapján)
  • Az érintett hozzáférési joga (kérhet információt e-mailben az adatinak kezeléséről)
  • A helyesbítéshez, módosításhoz, kiegészítéshez való jog
  • Törléshez való jog

A személyes adatok törlését, kiegészítését vagy módosítását az nnikolett6@gmail.com e-mail címen lehet kezdeményezni.

Adattovábbítás

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:A továbbított adatok köre az esetleges online fizetés lebonyolítása érdekében (vezeték- és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím, számlázási név).
 • Az érintettek köre: A szolgáltatást igénybevevők köre.
 • Az adatkezelés célja: A szolgáltatás lebonyolítása.
 • Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

Adatokat kezelnek az alábbi, szerződött cégek:

Adatfeldolgozó: AppSol Informatikai Zrt.

Elérhetőség: https://www.e-szamla.hu/

Cím: 1024 Budapest, Forint u 4.

Adatfeldolgozás célja: A szolgáltatás teljesítéséből származó bevétel számlázása.

Továbbított adatok köre: a szolgáltatást igénybevevő számlázási neve, számlázási címe, e-mail címe, vásárlás adatai

 

Általános adatkezelési elvek

Az adatszolgáltatás a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével.

Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Szolgáltató olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

A Szolgáltató szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.